Emniyet direktifleriyle adım adım uyumluluk

Yasal yükümlülüklerinizi karşılamanıza daha fazla yardım etmek için bir destekleyici hizmet olarak sunuyoruz:

Emniyet ile ilgili Kontrol Fonksiyonunda ulaşılan Performans Seviyesinin EN ISO 13849-1’e göre belirlenmesi

Bu işlem, makine üreten, yenileyen, iyileştiren veya yükselten ve CE işareti almak ya da süresini uzatmak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara yöneliktir ve EN ISO 13849-1 kapsamında, her bir emniyet fonksiyonu için gerekli olan performans seviyesinin resmi ve zorunlu bir değerlendirmesidir.

EN ISO 13849-1 PL”r” tespit hizmetimizle bu süreçte yer alan tüm kişi ve kuruluşlara destek sağlıyoruz. Bu değerlendirme şunları sağlar:

  • Her bir emniyet fonksiyonunun tanımlanması
  • Gerekli performans seviyesinin EN ISO 13849-1’den alınan parametreler uygulanarak hesaplanması:
  • Yaralanma Derecesi
  • Maruz Kalma Sıklığı
  • Önleme Olasılığı.

Bu hizmet bağımsız olarak veya diğer makine emniyeti hizmetlerimizle birlikte destekleyici bir seçenek olarak sağlanabilir.

Makine emniyeti ile alakalı danışmanlık için bizimle iletişime geçin.