Makine Emniyeti Hizmetleri

Makina Emniyet Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması […]

İş Ekipmanı Kullanımı Değerlendirmesi (UWED), 2009/104/EC

Biz değerlendirelim, siz üretin “İş Ekipmanı Kullanımı Direktifi” 2009/104/EC ‘ye göre makinenin emniyet ve kullanıma uygunluğuna dair resmi bir değerlendirme gerekir. Direktif, farklı AB üye ülkeleri tarafından farklı şekillerde yürürlüğe konulsa da her birinin amacı iş ekipmanının son kullanıcı için emniyetli olmasını sağlamaktır. Bu direktif, tüm iş ekipmanlarının hizmete alınmadan önce ve uygun aralıklarla makine […]

Emniyet Gereksinimi Şartnamesi (SRS)

Şartnamenin doğru hazırlanması İyileştirmeye hazırlanma Bir risk değerlendirmesi sonucunda makinenin yeni veya güncel bir emniyet fonksiyonuna ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılırsa bunu kendiniz gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda size resmi bir yazılı Emniyet Gereksinimi Şartnamesi sağlayabiliriz. Yazılı şartname, makinenin çalışma tasarımlarını ve üretim gereksinimlerini temel alır. Şartname ayrıca risk değerlendirmemizdeki sonuçları, tüm ilgili AB direktiflerini, EN […]

ESPE Durdurma Süresi Testi (EST)

Emniyet direktifleriyle adım adım uyumluluk Yasal yükümlülüklerinizi karşılamanıza daha fazla yardım etmek için iki destekleyici hizmet sunuyoruz: Makine Durdurma Süresi EN ISO 13855 kapsamında Emniyet Cihazı Konum Hesaplaması ve Doğrulaması Bu test, makine tasarımı, kurulumu, devreye alma süreci ve bakımı için kritik bir süreçtir. Özellikle bu testlerin yapılmasını zorunlu kılan İş Ekipmanı Kullanımı Direktifi’nin uygulandığı […]

Emniyet Performans Seviyesi Tespiti (SPLD)

Emniyet direktifleriyle adım adım uyumluluk Yasal yükümlülüklerinizi karşılamanıza daha fazla yardım etmek için bir destekleyici hizmet olarak sunuyoruz: Emniyet ile ilgili Kontrol Fonksiyonunda ulaşılan Performans Seviyesinin EN ISO 13849-1’e göre belirlenmesi Bu işlem, makine üreten, yenileyen, iyileştiren veya yükselten ve CE işareti almak ya da süresini uzatmak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara yöneliktir ve EN […]

Destekleyici Değerlendirmeler (SAT ve MNC)

Sizi destekleyen ek hizmetler. Yasal yükümlülüklerinizi karşılamanıza yardımcı olan ve ekipmanın kullanıma uygun ve amaca yönelik olduğundan emin olmanızı sağlayan destekleyici hizmetler sunabiliriz. Bu hizmetlere aşağıdakileri içerir: Bireysel Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri (EHSR) Değerlendirmeleri İlgili EN Standartlarına göre Kontrol Sistemi Değerlendirmeleri Gürültü Değerlendirmesi Bireysel Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri (EHSR) Değerlendirmeleri Makinenin, makine direktifi […]

Makine Varlığı Yönetim Programı (MAMP)

Bütçenize uygun adımlarla uyumluluk Önceliklendirilmiş iyileştirme Makine Emniyeti Yönetim Programı hizmetimiz tüm makineleriniz için eksiksiz bir çözümdür ve bütçenizi öncelikli olarak en riskli alana yönlendirmenizi sağlar. Bu sayede tüm makineleriniz için yasal uyumluluğa ulaşabilir ve risklerinizi yönettiğinizi gösterebilirsiniz. Bununla birlikte bu sürecin hızını belirleyerek (desteğimiz ve tavsiyelerimizle) her yıl yatırım yapılacak unsurları belirleme olanağına sahip […]

Konsept Emniyet Tasarımı (CSD)

Makinelerinizi daha emniyetli hale getirmede sonraki adım Risk azaltmada ikinci adım Konsept Emniyet Tasarımı hizmetimiz, makinelerinize yönelik olası risk azaltma önlemlerine dair daha geniş kapsamlı bir genel görünüm sunar. Risk Değerlendirmesi raporundan daha ayrıntılı olması ve çizimler içermesi sayesinde bu rapor gerekli risk azaltma önlemlerini anlama ve planlama imkanı sunar. Nasıl ilerlemeniz gerektiğinden emin değilseniz […]

Resmi CE İşareti (CEM)

Deneyimlerimiz yeni makinelerin veya yeni kurulan üretim hatlarının birçoğunun direktiflerle bir şekilde uyumsuzluk gösterdiğini ve her zaman en üst seviyede emniyetli olmadığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak, CE işaretinin özel gereklilikleri dolayısıyla makinedeki CE işareti geçerlilik taşımayabiliyor. CE işareti sürecini hızlandırma CE işareti, makinenin AB direktifleriyle uyumlu olduğuna dair bir üretici beyanıdır. Birçok durumda bu direktifler; […]

Validasyon ve Doğrulama (VAV)

İhtiyacınız olduğunda daha fazla destek Makine emniyeti konusunda uzman mühendisler Risk değerlendirmesi tarafımızdan gerçekleştirildiğinde mühendislerinizin, iyileştirmeye yönelik gerekli bilgi ve kaynaklara sahip olmadığını fark edebilir veya “emniyet onayı” ile kendi başınıza uğraşmak istemeyebilirsiniz. Hiç sorun değil; iyileştirme ve onay işlemlerini üstleniyoruz. Emniyet gereksinimi şartnamesi sağlama hizmetimizde olduğu gibi, makineye yönelik uygun AB direktifleri ve geçerli […]

  • 1
  • 2