Bütçenize uygun adımlarla uyumluluk

Önceliklendirilmiş iyileştirme

Makine Emniyeti Yönetim Programı hizmetimiz tüm makineleriniz için eksiksiz bir çözümdür ve bütçenizi öncelikli olarak en riskli alana yönlendirmenizi sağlar. Bu sayede tüm makineleriniz için yasal uyumluluğa ulaşabilir ve risklerinizi yönettiğinizi gösterebilirsiniz. Bununla birlikte bu sürecin hızını belirleyerek (desteğimiz ve tavsiyelerimizle) her yıl yatırım yapılacak unsurları belirleme olanağına sahip olursunuz. Tüm iyileştirme işlemlerini, onaylı sistem entegratörlerimizle birlikte yürütebiliriz, işlemleri kendi çalışanlarınızla gerçekleştirebilirsiniz veya iş birliği içinde çalışabiliriz.

Tüm makinelerinizi incelemek için sizinle birlikte çalışarak bir program oluştururuz. İncelemeler sırasında, makineleri nasıl kullandıklarını değerlendirmek için operatörlerinizle ve bölüm yöneticileriyle konuşuruz. Bu sayede makinelerinizi yüksek, orta ve düşük risk gruplarına ayırabiliriz. İlk olarak yüksek riskli makineler, ardından orta riskli makineler ve son olarak da düşük riskli makineler için iyileştirme işlemlerini gerçekleştiririz.

Sürdürülebilir Emniyet

Deneyimlerimiz, projenin başında, planlama ve tasarım aşamasında emniyete yapılan yatırımın başlıca risk azaltma ihtiyaçlarınızı uygun bir maliyet düzeyinde en iyi şekilde karşıladığını gösteriyor.

Sürdürülebilir uyumluluk

Program sırasında uygulanan çözümlerin, program bittikten sonra da uzun süre kullanılmasını sağlamak için çalışanlarınıza eğitim sağlayabiliriz. Kısacası, makinelerinizi güncelleyip yükselttikten sonra çalışanlarınızın da en güncel uygulamalardan haberdar olmasını sağlarız. Bu sayede bugün yaptığınız yatırımın karşılığını yıllar boyunca alabilirsiniz.

Mevcut ve gelecekte sunulacak emniyet standartlarına uyumluluğun sağlanması için Makine Koruyucu Değerlendirmesi hizmetimiz aracılığıyla makineleriniz üzerinde düzenli inceleme ve değerlendirmeler gerçekleştirerek uzun süreli güven sağlarız.

Makine emniyeti ile alakalı danışmanlık için bizimle iletişime geçin.