Biz değerlendirelim, siz üretin

“İş Ekipmanı Kullanımı Direktifi” 2009/104/EC ‘ye göre makinenin emniyet ve kullanıma uygunluğuna dair resmi bir değerlendirme gerekir. Direktif, farklı AB üye ülkeleri tarafından farklı şekillerde yürürlüğe konulsa da her birinin amacı iş ekipmanının son kullanıcı için emniyetli olmasını sağlamaktır. Bu direktif, tüm iş ekipmanlarının hizmete alınmadan önce ve uygun aralıklarla makine sahibi tarafından değerlendirilmesini gerekli hale getirir.

Değerlendirme şu koşullarda gerçekleştirilmelidir:

  • Makine ilk kez kullanılmadan önce
  • Makinenin görevlerine ve bulunduğu ortama dayalı olarak uygun veya düzenli aralıklarla
  • Aynı tesis sınırları içinde olsa bile makine hareket ettirildiğinde veya taşındığında
  • Makine, emniyetli kullanımını veya kullanıma uygunluğunu etkiyebilecek bir şekilde değiştirildiğinde.

Direktifin iki ana kısmına odaklanıyoruz:

  • Tesis politikalarının ve prosedürlerinin, zorunlu yasal sağlık ve emniyet gerekliliklerine göre değerlendirilmesi
  • Makinenin fiziksel olarak değerlendirilmesi.

2009/104/EC

Makine emniyeti ile alakalı danışmanlık için bizimle iletişime geçin.