Şartnamenin doğru hazırlanması

İyileştirmeye hazırlanma

Bir risk değerlendirmesi sonucunda makinenin yeni veya güncel bir emniyet fonksiyonuna ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılırsa bunu kendiniz gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda size resmi bir yazılı Emniyet Gereksinimi Şartnamesi sağlayabiliriz.

Yazılı şartname, makinenin çalışma tasarımlarını ve üretim gereksinimlerini temel alır. Şartname ayrıca risk değerlendirmemizdeki sonuçları, tüm ilgili AB direktiflerini, EN ISO standartlarını ve İş Ekipmanı Kullanım Direktifi’ni göz önünde bulundurur.

Gerektiğinde, uygulama esasları, yerel düzenlemeler veya şirket standartlarınız gibi uygun kılavuzlara başvururuz.

Dahil olan unsurlar nelerdir?

Emniyet Gereksinimi Şartnamesi özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanır ve aşağıdakileri içerebilir:

  • Koruma özellikleri
  • Makinenin bulunduğu alan ve tehlike durumuna göre emniyetle ilgili kontrol sistemi fonksiyonel özellikleri
  • Resmi “Giriş – Lojik – Çıkış” bloğu diyagramlarının tanımlanması
  • EN ISO 13849-1 emniyetle ilgili kontrol fonksiyonu PL”r” tespitleri
  • Emniyetle ilgili kontrol sistemi fonksiyon açıklamaları ve özellikleri
  • Sebep ve etki matris tabloları.

Sırada ne var?

Emniyet Gereksinimi Şartnamesini tamamlamak, emniyetli bir makine tasarlamadaki temel bir adımdır. Şimdi makine iyileştirme işlemlerine çalışanlarınızla başlayabilir veya sizin için gerçekleştirmemizi talep edebilirsiniz. Alternatif olarak çalışanlarınızla iş birliği içinde çalışarak iyileştirmeyi beraber uygulayabiliriz.

Makine emniyeti ile alakalı danışmanlık için bizimle iletişime geçin.