Sizi destekleyen ek hizmetler.

Yasal yükümlülüklerinizi karşılamanıza yardımcı olan ve ekipmanın kullanıma uygun ve amaca yönelik olduğundan emin olmanızı sağlayan destekleyici hizmetler sunabiliriz. Bu hizmetlere aşağıdakileri içerir:

  • Bireysel Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri (EHSR) Değerlendirmeleri
  • İlgili EN Standartlarına göre Kontrol Sistemi Değerlendirmeleri
  • Gürültü Değerlendirmesi

Bireysel Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri (EHSR) Değerlendirmeleri

Makinenin, makine direktifi EHSR’leri ile uyumlu olması zorunludur ve bu CE işareti sürecinin temel bir parçasıdır. Bununla birlikte mevcut EHSR’lerle uyumluluk, makine yenilenirken veya yükseltilirken kimi zaman göz ardı edilir.

Makine Direktifi 2006/42/EC kapsamındaki EHSR’ler için özel değerlendirmeler sağlayabilir ve tüm uyumsuzlukları ayrıntılı şekilde belirten yazılı bir rapor hazırlayabiliriz. Ayrıca, uyumluluk durumuna erişilmesi için gerekebilecek ek makine iyileştirmelerini de belirleyebiliriz.

İlgili EN Standartlarına göre Kontrol Sistemi Değerlendirmeleri

Makine geçerli standartlara göre üretildiğinde makine üreticisi CE işareti alınırken makinenin standartlarla uyumlu olduğu varsayımda bulunabilir. Yükseltme veya yenilemeden sonra belirli EN standartlarına uyumu sağlamanın yolu, makinenin fonksiyonel kontrol sistemlerinin ve tehlikeli enerji kontrolü sistemlerinin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesidir.

  • IEC EN 60204-1 Makine emniyeti: Elektrikli makine ekipmanları
  • EN ISO 4414 Makine emniyeti: Akışkan güç sistemleri ve bileşenleri (Pnömatik)
  • EN ISO 4413 Makine emniyeti: Akışkan güç sistemleri ve bileşenleri (Hidrolik)

Makinenin kontrol sistemleri standartlara uygun olduğuna emin olmanızı sağlayan tam bir değerlendirme raporu sağlayabiliriz.

Makine Gürültü Hesaplaması (MNC)

Bu hesaplama, makine için CE işareti alma sürecinde Makine Direktifi

kapsamında zorunludur. Üretici, kullanma talimatlarında makinenin ürettiği gürültü seviyesini belirtmek zorundadır ve makine Teknik Dosya belgesinde gürültü testi sonuçlarına yer vermelidir. Bu yükümlülükleri karşılamanızı sağlamak için makine üzerinde gürültü değerlendirmesi gerçekleştirebilecek uzman danışmanlara sahibiz.

Makine emniyeti ile alakalı danışmanlık için bizimle iletişime geçin.